Zarejestrowany adres

Truphone Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000286943, NIP 585 14 35 278, kapitał zakładowy PLN 50 000.