Czy dyrektywa MIFID II ma wpływ na Twoją firmę?

Jeśli prowadzisz firmę, która dostarcza lub świadczy usługi doradztwa w zakresie instrumentów i usług finansowych na terenie UE, musisz przestrzegać dyrektywy MiFID II w zakresie rejestracji połączeń komórkowych.

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM DYREKTYWY:

 • Firmy inwestycyjne
 • Instytucje kredytowe
 • Podmioty oferujące usługi zarządzania portfelem
 • Brokerzy
 • Maklerzy
 • Spółki zajmujące się finansami korporacyjnymi
 • Operatorzy rynkowi
 • Partnerzy centralni

DYREKTYWA MiFID II JUŻ OBOWIĄZUJE – NIE RYZYKUJ BRAKU ZGODNOŚCI

MiFID II stanowi rozwinięcie dyrektywy MiFID I i ma za zadanie zapobiegać naruszeniom, zakłóceniom obrotu i nadużyciom rynkowym – i firmy objęte zakresem dyrektywy muszą podjąć odpowiednie kroki jeśli nie chcą ryzykować braku zgodności. W przeciwieństwie do MiFID I, która była dyrektywą zawierającą rekomendowane najlepsze praktyki w ramach UE, MiFID II jest regulacją. Instytucje finansowe mają obowiązek przestrzegać zapisów MiFID II dotyczących rejestracji połączeń komórkowych.

Dokument MiFID II liczy 196 stron. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przełożył dyrektywę na 406 stron standardów technicznych – siedem z nich dotyczy rejestracji połączeń komórkowych.

mifid ii wchodzi w życie w styczniu 2018 r.

WYMOGI MiFID II W ZAKRESIE REJESTRACJI POŁĄCZEŃ KOMÓRKOWYCH

Zgodnie z wymogami konieczne jest:

 • rejestrowanie połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych, wiadomości SMS i komunikacji elektronicznej.
 • Przechowywanie danych przez okres pięciu lat (siedem na żądanie NCA).
 • Poinformowanie klientów o tym, że rozmowy są nagrywane, i udostępnianie im nagrań na żądanie.

Obejmuje to:

 • Wszelką komunikację dotyczącą realizacji transakcji lub świadczenia usług.
 • Podmioty świadczące usługi zarządzania portfelem bez wyjątku.
wymogi mifid ii w zakresie rejestracji połączeń komórkowych

CZY BREXIT ZWALNIA BRYTYJSKIE FIRMY Z OBOWIĄZKU WPROWADZENIA REGULACJI MiFID II?

Dyrektywa MiFID II obowiązuje pomimo tego, że Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, ponieważ:

 • 3 stycznia 2018 r. Wielka Brytania nadal będzie w UE, więc musi stosować się do regulacji unijnych
 • Obowiązek obejmuje również osoby trzecie – w przypadku prowadzenia interesów lub świadczenia usług na rzecz firm unijnych wymagane jest przestrzeganie regulacji UE, w tym również MiFID II.
 • Wymagają tego przepisy FCA – Wielka Brytania ma obowiązek wdrożyć dyrektywę a wszystkie podmioty muszą spełniać wymogi zgodnie z prawem brytyjskim, również te wywodzące się z prawodawstwa unijnego.
MiFID II EU UK

ZGODNOŚĆ Z MiFID II BEZ KOMPROMISÓW

Dziesięć największych banków inwestycyjnych zaufało nam w zakresie udzielenia pomocy w spełnieniu wymogów dotyczących rejestracji połączeń komórkowych, ponieważ nasze unikatowe rozwiązanie wewnątrz sieci zapewnia:

 • Brak opóźnień – nagrywane jest całe połączenie, co jest istotne ze względu na zgodność z przepisami.
 • Nieprzerwana jakość połączeń – krystalicznie czysty dźwięk w kraju i za granicą.
 • Bezproblemowa integracja – użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań.
Compromiso con MiFID II t