Ceny nie zawierają podatku VAT. Stawki specjalne nie są wymienione. Skontaktuj się ze swoim dostarcą usług lub jednym z naszych doradców, aby uzyskać więcej informacji.